Kerigolf Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.6.2020

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kerigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidetään tiistaina 30.6.2020 klo 18.00 Kerigolfin klubitalolla os. Torvelantie 67, Kerimäki.
Kahvitarjoilu ennen kokousta. Järjestelyiden vuoksi voitte ilmoittaa osallistumisestanne sähköpostitse clubhouse@kerigolf.fi, mutta kokoukseen voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.15. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu valtakirja.

Alla on kokouksen asialista. Kokousmateriaali on nähtävissä 23.-30.7. arkisin klo 9-16 Kerigolf Oy:n toimistolla, Torvelantie 67, Kerimäki.

Tervetuloa kokoukseen!

KERIGOLF OY:N HALLITUS
—————————————

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020                                                                       

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  – Kerigolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Suomalainen
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Tilinpäätöksen 2019 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 8. Tilikauden tuloksen käyttäminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoimisesta lainanlyhennysrahastoon
 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 14. Muut mahdolliset asiat
 15. Kokouksen päättäminen