Kenttätoimikunnan tervehdys

Kenttäpostia
Golfkausi 2020 on poikkeusoloista huolimatta alkanut vauhdilla. Talven jäljet näkyvät vielä väylillä ja viheriöillä, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan. Jääpolte teki harvinaisen pahat  tuhot laajoilla alueilla ja pitkälle toukokuun loppupuolelle jatkuneet kylmät yöt ja seurannut kuiva jakso hidastivat ruohopeitteen korjaantumista. Jääpolte on ilmiö, joka syntyy kasvien hapenpuutteesta tiiviin jääkerroksen alla, eikä sen torjumiseen ole juurikaan keinoja. Syksyllä tehtävä holkitus on normaalioloissa yleensä riittävä, mutta viime talven olosuhteissa sekään ei estänyt jään muodostumista.

Viheriöillä talvivauriot näkyvät lähinnä lumihomeen aiheuttamina laikkuina. Home iskee herkästi viheriön vauriokohtiin, joihin myös huonosti talvea kestävä kylänurmikka valtaa kasvualaa. Täydennyskylvöllä ei viheriön lajikoostumusta voida pysyvästi muuttaa, joten edelleen korostuu vaurioiden välttäminen. Korjataan putoamisjäljet huolella. Muistetaan myös varjella viheriöiden ympäristöä (kärryjä ei viheriöille, autoilla ei  30 metriä lähemmäs viheriötä)

Väyläkummit
Kapteeni-Ollin ideoimana on viritelty ajatusta nimetä kullekin väylälle ”kummit”. Ajatuksena on, että kummit omalla nimikkoväylällään avustavat kentänhoitoa esimerkiksi yleisen siisteyden ylläpidossa, oikovat mahdollisesti vinksallaan olevia paaluja ja käyttävät hiekkapullojaan normaalia reilummin. Myös kevään talkoissa oman väylän siistiminen sopii hyvin kummien toimenkuvaan, jota vielä tarkennetaan.

Kummeiksi voi ilmoittautua caddiemasterille haluamalleen väylälle. Tarpeellisen joukon mukaan saamiseksi myös jäsenten joukosta voidaan arpoa kummeja tähän helppoon tehtävään.

Varauksia on jo tehty, kaikki par-3 väylät ovat seuran naisten hoidossa!

 

Hyvää kauden jatkoa!

 

Kenttätoimikunta

Pertti