Kerigolfin väyläkummit

Kentän väylille on nimetty väyläkummit. Omalla nimikkoväylälläsi Sinulla on etuoikeus ylläpitää ja kehittää ulkoista ilmettä kaikkien iloksi.
Samalla helpotat henkilökunnan tehtävää kentänhoidon laadukkaassa toteutuksessa.

Väylät on pääosin arvottu seuran paikallisten jäsenten kesken ja lähes jokaiselle on oma väylä nimettynä. Et ole yksin!
Väyläkummeja on keskimäärin 25 hlö per väylä.
Oman väyläsi voit kysyä caddiemasterilta.

Mitä, missä, milloin?

Keväällä ennen pelikautta oman väylän siistiminen risuista ja männynkävyistä. Paikoitellen voi haravaakin käyttää.

Pelikaudella omalla väylällä avauslyöntipaikoilla tarvittaessa siistimistä, väylällä hiekkapullon reipasta käyttöä ja viheriöllä mahdollisten korjaamattomien jälkien paikkausta. Vinksallaan olevien paalujen oikomista voi myös joskus olla tarpeen tehdä.

Havaitsemistasi puutteista voit myös viestittää kenttätoimikunnalle.

 

Kiitos arvokkaasta panoksestasi, pidetään kenttä siistinä!

Kerigolf Ry