VAIHTOEHTOISET PELILUVAT KERIGOLFISSA

a) green fee pelaaminen (ei edellytä osakkuutta)

b) osakkeeseen perustuva pelioikeus: yhtiövastike 820 € (= vapaa pelioikeus, ei muita maksuja)

c) juniorin kausikortti 250 € (alle 21 v.) KeG:n jäsenille, vapaa pelikierrosmäärä, ei edellytä osakkeen omistamista

d) pikkujuniorin kausikortti 125 €. Vapaa kierrosmäärä, kentälle vain aikuisen seurassa.

d) opiskelijan 10-kortti 250 € tai 30 €/kierros alle 25 v. KeG:n jäsenille tai muiden seurojen jäsenille, jotka päätoimisen opiskelunsa takia asuvat paikkakunnalla. KeG:n jäsenille myös opiskelijan kausikortti 375 €.

PELIOIKEUSOHJE  (Hyväksytty Kerigolf Oy:n hallituksessa 12/2019)

MÄÄRITELMIÄ

Osake on yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukainen Kerigolf Oy:n osake, joka sisältää yhden pelioikeuden.

Pelilippu tarkoittaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisen pelioikeuden nojalla henkilökohtaisen pelioikeuden vaihtoehtona annettavia yhteen pelikierrokseen oikeuttavia pelilippuja.

Perhepelioikeus on määritelty yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä. Tässä tarkoitettu perhe muodostuu samassa taloudessa asuvista vanhemmista ja alle 25-vuotiaista lapsista. Perheeseen kuuluvaksi luetaan myös opiskelunsa takia muualla asuva alle 25-vuotias lapsi.

Green fee on yhden pelikierroksen pelimaksu, joka maksetaan Kerigolf Oy:n kassaan.

Range card on pelilupa, joka oikeuttaa Kerigolfissa alkeiskurssin suorittaneen pelaamaan yhden kuukauden ajan alennetulla green feellä ilman green cardia, muuta pelilupaa tai golfseuran jäsenyyttä. Pelaaminen on sallittu vain toisen tasoituksellisen pelaajan seurassa ja ruuhka-aikojen ulkopuolella.

1. PELILUVAT

Kerigolf Oy:ssä on käytössä seuraavat peliluvat:
1.1 Osakepelioikeus
1.2 Perhepelioikeus
1.3 Green fee pelaaminen
1.4 Juniorin kausikortti
1.5 Opiskelijan kausikortti
1.6 Range card

Käyttöön otettua pelilupaa ei voida kesken kauden siirtää toiselle.

2. OSAKEPELIOIKEUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuhunkin osakkeeseen liittyy yksi pelioikeus, joka, kun osakkeen perusteella vuosittain määräytyvä yhtiövastike kaikkine viivästysseuraamuksineen on kokonaisuudessaan maksettu myös mahdollisesti rästiin jääneiden vuosien osalta, voidaan pelikausittain joko

2.1 nimetä pelaajan henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi, jolla saa pelata rajoittamattoman määrän pelikierroksia kauden aikana ilman muita maksuja
tai
2.2 sillä voidaan vuosittain antaa 20 kpl yhteen pelikierrokseen oikeuttavia pelilippuja. Pelilippupelioikeus voidaan nimetä myös henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi, jolloin pelaaja lunastaa jokaisen pelikierroksen omalla pelilipullaan tai niiden loputtua maksaa normaalin green feen. Erityisohje koskien seuran kilpailuja.

3. PERHEPELIOIKEUS

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan saavat kaksi osaketta omistavan perheen kaikki jäsenet pelata, kuitenkin vain kaksi kerrallaan. Erityisohje koskien seuran kilpailuja.

5. JUNIORIN JA PIKKUJUNIORIN KAUSIKORTTI

Juniorin kausikortti ei edellytä osakkeen omistamista. Kausimaksu on 250 €, joka sisältää rajoittamattoman määrän pelikierroksia kauden aikana ilman muita maksuja. Juniorin kausikorttiin on oikeutettu alle 21-vuotias Kerigolf ry:n jäsen.

Pikkujuniorin kausikortin kausimaksu on 125 € ja sitä voi käyttää alle 12-vuotias golfharrastustaan aloittava Kerigolf ry:n jäsen. Pikkujuniorilta ei edellytetä green cardia ja hän saa mennä kentälle vain ruuhka-aikojen ulkopuolella ja aina vanhempien kanssa (isä, äiti, sisarukset tai muut lähisukulaiset, joilla on tasoitus 36 tai alle). Vanhemmat ovat vastuussa juniorin pelaamisesta ja käyttäytymisestä kentällä.

6. OPISKELIJAN KAUSIKORTTI

Kerigolf ry:n jäsenet, jotka ovat suorittamassa asevelvollisuuttaan tai opiskelevat päätoimisesti ja ovat iältään alle 25-vuotiaita sekä paikkakunnalla päätoimisen opiskelunsa takia asuvat muiden golfseurojen jäsenet voivat saada opiskelijan kausikortin. Opiskelijan kausikortin omaava voi pelata maksamalla 30 € green feen tai vaihtoehtoisesti lunastamalla kerralla 10 henkilökohtaista green feetä hintaan 250 €.

KeG:n opiskeleville alle 25-jäsenille vaihtoehtona on hankkia koko kauden opiskelijapelioikeus hintaan

375 €. Erityisohje koskien seuran kilpailuja.

7. RANGE CARD

Range cardilla pelaava pelaaja maksaa kultakin pelikierrokselta 50% ajankohdan normaalista green fee -hinnasta. Vaihtoehtoisesti pelaaja voi lunastaa kerralla 10 henkilökohtaista green feetä hintaan 250 €. Range card voi koskea myös 9r kierrosta, jolloin hinta on 50% puolikkaan kierroksen hinnasta.

Mikäli pelaaja jatkaa golfharrastustaan range cardin jälkeen, on hänen suoritettava green card ja liityttävä golfseuran jäseneksi. Range card ei ole käytössä kilpailuissa.

8. YRITYSTAPAHTUMAT

Yritystapahtumissa, joilla tarkoitetaan kaikkia keskitetysti järjestettyjä kilpailu- ja pelitapahtumia, jotka eivät ole Kerigolf ry:n järjestämiä, sovelletaan Kerigolf Oy:n pelioikeutta siten, että
– vain tapahtuman järjestäjän omistamien osakkeiden pelilippujen käyttö voidaan sallia pelikierrosmaksuna
– myös Kerigolf Oy:n osakaspelaajista maksetaan sovittu osanottomaksu, joka käsittää pelikierrosmaksun ja/tai kilpailupalvelumaksun

9. RAJOITUKSET

Muille peliluville kuin osakepelioikeudelle ja perhepelioikeudelle voidaan kauden aikana asettaa tarvittaessa peliaikoihin, ajanvaraukseen tms. liittyviä pelilupakohtaisia rajoituksia. Kaikille peliluville voidaan tarvittaessa asettaa pelaajien tasoitukseen perustuvia pelilupakohtaisia rajoituksia.

10. ERITYISOHJE

Ohje menettelystä Kerigolf ry:n kilpailuissa koskien Kerigolf Oy:n Pelioikeusohjeessa erikseen määriteltyjä pelilupia.

Henkilökohtainen pelilippupelioikeus

Pelaajan on kilpailumaksun lisäksi annettava pelilippu myös jokaiselta kilpailukierrokselta tai maksettava normaali green fee tai ns. vieraspelaajan kilpailumaksu, joka sisältää gree fee –osuuden.

Green fee pelaaminen

Pelaaja, joka on KeG:n jäsen, maksaa kultakin kilpailukierrokselta kilpailumaksun lisäksi normaalin gree feen tai ns. vieraspelaajan kilpailumaksun, joka sisältää gree fee –osuuden.

Perhepelioikeus

Perhepelioikeutta käytettäessä sovelletaan yhtiöjärjestyksessä mainittua rajoitusta myös kilpailukierroksilla (vain kaksi pelaajaa kerrallaan kentällä).

Opiskelijan kausikortti

Pelaaja maksaa kilpailumaksun lisäksi Opiskelijan kausikortin edellyttämän green feen.

Range card

Range cardin jälkeen golfharrastustaan jatkava pelaaja, jolla ei ole muuta pelilupaa, maksaa kilpailumaksun lisäksi normaalin green feen.

11. JUNIORIYHTEISTYÖ

Kerigolfin, Rantasalmi Golfin ja Kartanogolfin junioritoiminnan yhteistyön kehittämiseen liittyen seurojen säännöllisessä junioriohjauksessa mukana oleville nuorille sallitaan pelaaminen omalle kentälle lunastetulla pelioikeudella myös yhteistyökentillä. Yhteistyöstä laaditaan seurojen kesken erillinen sopimus.