Pelioikeudet

VAIHTOEHTOISET PELILUVAT KERIGOLFISSA

a) green fee pelaaminen (ei edellytä osakkuutta), myös aloittelijan range card kuuluu tähän
b) osakkeeseen perustuva pelioikeus: yhtiövastike 810 € (= vapaa pelioikeus, ei muita maksuja)
c) juniorin kausipelioikeus 200 € (alle 21 v.) ja 250 € 22-25 v. KeG:n jäsenille, vapaa pelikierrosmäärä

d) pikkujuniorin kausikortti 125 €. Vapaa kierrosmäärä, kentälle vain aikuisen seurassa.
e) opiskelijan 10-kortti 250 € tai 30 €/kierros alle 25 v. KeG:n jäsenille tai muiden seurojen jäsenille, jotka päätoimisen opiskelunsa takia asuvat paikkakunnalla

PELIOIKEUSOHJE 2021 (Hyväksytty Kerigolf Oy:n hallituksessa 8.12.2020)

Osake on yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukainen Kerigolf Oy:n osake, joka sisältää yhden pelioikeuden.

Pelilippu
tarkoittaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisen pelioikeuden nojalla henkilökohtaisen pelioikeuden vaihtoehtona annettavia yhteen pelikierrokseen oikeuttavia pelilippuja.

Perhepelioikeus on määritelty yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä. Tässä tarkoitettu perhe muodostuu samassa taloudessa asuvista vanhemmista ja alle 25-vuotiaista lapsista. Perheeseen kuuluvaksi luetaan myös opiskelunsa takia muualla asuva alle 25-vuotias lapsi.

Green fee on yhden pelikierroksen pelimaksu, joka maksetaan Kerigolf Oy:n kassaan.

Range card on pelilupa, joka oikeuttaa Kerigolfissa alkeiskurssin suorittaneen pelaamaan yhden kuukauden ajan alennetulla green feellä ilman green cardia, muuta pelilupaa tai golfseuran jäsenyyttä. Pelaaminen on sallittu vain toisen tasoituksellisen pelaajan seurassa ja ruuhka-aikojen ulkopuolella.

1. PELILUVAT Green fee –pelaamisen lisäksi (Käyttöön otettua pelilupaa ei voida kesken kauden siirtää toiselle).

1.1. OSAKEPELIOIKEUS
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuhunkin osakkeeseen liittyy yksi pelioikeus, joka, kun osakkeen perusteella vuosittain määräytyvä yhtiövastike kaikkine viivästysseuraamuksineen on kokonaisuudessaan maksettu myös mahdollisesti rästiin jääneiden vuosien osalta, voidaan pelikausittain joko
– nimetä pelaajan henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi, jolla saa pelata rajoittamattoman määrän pelikierroksia kauden aikana ilman muita maksuja tai
– sillä voidaan vuosittain antaa 20 kpl yhteen pelikierrokseen oikeuttavia pelilippuja. Pelilippupelioikeus voidaan nimetä myös henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi, jolloin pelaaja lunastaa jokaisen pelikierroksen omalla pelilipullaan tai niiden loputtua maksaa normaalin green feen. Erityisohje koskien seuran kilpailuja.

1.2. PERHEPELIOIKEUS
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan saavat kaksi osaketta omistavan perheen kaikki jäsenet pelata, kuitenkin vain kaksi kerrallaan. Erityisohje koskien seuran kilpailuja.

1.3. JUNIORIN, NUOREN PELAAJAN JA PIKKUJUNIORIN KAUSIKORTTI
Juniorin kausikortti ei edellytä osakkeen omistamista. Kausimaksu on 200 €, joka sisältää rajoittamattoman määrän pelikierroksia kauden aikana. Juniorin kausikorttiin on oikeutettu alle 21-vuotias Kerigolf ry:n jäsen. Nuoren pelaajan kausikortti 22 – 25 v Kerigolfin perusjäsenelle hintaan 250 €. Kilpailuissa maksetaan lisäksi pelioikeuden haltijan kilpailumaksu.

Pikkujuniorin kausikortin kausimaksu on 125 € ja sitä voi käyttää alle 12-vuotias golfharrastustaan aloittava Kerigolf ry:n jäsen. Pikkujuniorilta ei edellytetä green cardia ja hän saa mennä kentälle vain ruuhka-aikojen ulkopuolella ja aina vanhempien kanssa (vanhemmat, sisarukset tai muut lähisukulaiset). Vanhemmat ovat vastuussa pikkujuniorin pelaamisesta ja käyttäytymisestä kentällä.

1.4. OPISKELIJAN SARJAKORTTI
Opiskelija voi myös pelata maksamalla 30 € green feen tai vaihtoehtoisesti lunastamalla kerralla 10 henkilökohtaista green feetä sisältävän sarjakortin hintaan 250 €.

1.5. RANGE CARD
Range cardilla pelaava pelaaja maksaa kultakin pelikierrokselta 50% ajankohdan normaalista green fee -hinnasta. Vaihtoehtoisesti pelaaja voi lunastaa kerralla 10 henkilökohtaista green feetä hintaan 275 €.  Range card voi koskea myös 9r kierrosta, jolloin hinta on 50% puolikkaan kierroksen hinnasta tai 10 -korttina 150 €.
Mikäli pelaaja jatkaa golfharrastustaan range card -kauden jälkeen, on hänen suoritettava green card ja liityttävä golfseuran jäseneksi. Range card ei ole käytössä kilpailuissa.

1.6. LOMALAISEN KAUSIPELIOIKEUS

Kausipelioikeusvaihtoehtoina myös 1., 2. tai 3. viikon kausipelioikeus lomalaisten käyttöön. Tämä ei oikeuta kilpailumaksuun, vaan se maksetaan tarvittaessa erikseen, varausoikeus 14 pv ennen. Ruuhka-aikoina käytettävissä klo 12.00 jälkeisille lähtöajoille

2. YRITYSTAPAHTUMAT

Yritystapahtumissa, joilla tarkoitetaan kaikkia keskitetysti järjestettyjä kilpailu- ja pelitapahtumia, jotka eivät ole Kerigolf ry:n järjestämiä, sovelletaan Kerigolf Oy:n pelioikeutta siten, että
– vain tapahtuman järjestäjän omistamien osakkeiden pelilippujen käyttö voidaan sallia pelikierrosmaksuna
– myös Kerigolf Oy:n osakaspelaajista maksetaan sovittu osanottomaksu, joka käsittää pelikierrosmaksun ja/tai kilpailupalvelumaksu

3. RAJOITUKSET

Muille peliluville kuin osakepelioikeudelle ja perhepelioikeudelle voidaan kauden aikana asettaa tarvittaessa peliaikoihin, ajanvaraukseen tms. liittyviä pelilupakohtaisia rajoituksia. Kaikille peliluville voidaan tarvittaessa asettaa pelaajien tasoitukseen perustuvia pelilupakohtaisia rajoituksia.

4. ERITYISOHJE

Ohje menettelystä Kerigolf ry:n kilpailuissa koskien Kerigolf Oy:n Pelioikeusohjeessa erikseen määriteltyjä pelilupia.

Henkilökohtainen pelilippupelioikeus
Pelaajan on kilpailumaksun lisäksi annettava pelilippu myös jokaiselta kilpailukierrokselta tai maksettava normaali green fee tai ns. vieraspelaajan kilpailumaksu, joka sisältää gree fee –osuuden.

Green fee pelaaminen
Pelaaja, joka on KeG:n jäsen, maksaa kultakin kilpailukierrokselta jäsenen kilpailumaksun tai ns. vieraspelaajan kilpailumaksun, joka sisältää gree fee –osuuden.

Perhepelioikeus
Perhepelioikeutta käytettäessä sovelletaan yhtiöjärjestyksessä mainittua rajoitusta myös kilpailukierroksilla (vain kaksi pelaajaa kerrallaan kentällä

5. JUNIORIYHTEISTYÖ

Kerigolfin, Rantasalmi Golfin ja Kartanogolfin junioritoiminnan yhteistyön kehittämiseen liittyen seurojen säännöllisessä junioriohjauksessa mukana oleville nuorille sallitaan pelaaminen omalle kentälle lunastetulla pelioikeudella myös yhteistyökentillä. Yhteistyöstä laaditaan seurojen kesken erillinen sopimus.