Talvivalmistelut ja pelaaminen syksyllä

Maanantaina 8.10 alkavalla viikolla tehdään väylien ilmastuksia ja 15.10 alkaen viheriöiden talvivalmistelut.

Työsuunnitelma ja toteutusaikataulu viikoille 41-44

* vko 40-41 lyöntipaikkojen kylvö ja hiekoitustyöt sekä lyöntipaikkojen ilmastus ja lannoitus. Väylien holkki-ilmastustyöt sekä holkituksesta muodostuvan papanan puhallus väyliltä karheikkoalueille.

* vko 42 (15-21.10) kastelujärjestelmän tyhjennys (kesto n. 3 vrk), viheriöiden kylvö ja hiekoitus. Kasvisuojelutyöt viheriöillä, viheriöiden ilmastointi, rakeinen lannoitus ja kalkitus rakeisella kalkilla. Viikon lopuksi tarkoitus ruiskuttaa viheriöt MedallionTS -kasvinuojeluaineella jonka jälkeen liikkuminen viheriöalueilla lopetetaan (viheriöt aidataan) kunnes on aika ruiskuttaa viheriöt uudestaan juuri ennen ns. pysyvää lumipeittoa.

* vko 43 ja 44 kenttävarusteiden huolto ja varastointi, koneiden ja laitteiden pesu ja varastointi hallille huoltotöitä varten. Kiinteistöjen talvikunnostustyöt ja ajoväylien merkinnät.

Kentän varautumiseen talveen ja kaluston varastointiin on varattu 4 viikkoa ja jokainen pakkasaamu tai päivä lyhentää tähän varattua aikaa samassa suhteessa. Kokemuksesta tiedetään että tähän kireään aikatauluun tulee väkisinkin niitä meistä riippumattomia tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa työn oikea-aikaista toteuttamista.

Erityisen tärkeää on pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla varmistamaan ensi kaudelle hyvät lähtökohdat.

Pelaaminen on edelleen mahdollista, mutta muistakaa kuitenkin, että kuuraiselle kentälle ei saa mennä! Alla Harri Walldenin kirjoitus siitä, miksi näin.

Miksi golfia ei saa pelata jäätyneellä tai kuuraisella nurmella?

Yksiselitteinen vastaus: “heinä kuolee”.

Jäätyneellä tai kuuraisella kasvustolla liikkuminen katkoo heinää ja murskaa sen solukoita. Kävelyjäljistä heinä kuolee välittömästi tai viimeistään talven kovilla pakkasilla. Vaurioitunut heikkokuntoinen kasvusto on myös erittäin altis kasvitaudeille.  Erityisen herkkiä ovat matalat ja tiiviit viheriöheinäkasvustot kuten röllit ja kylänurmikka. Ne vaurioituvat herkimmin ja toipuminen vaurioista on hitainta.

Vaikka yksivuotinen kylänurmikka kuoleekin useimpina talvina ainakin osittain, ei pelaaminen ole perusteltua, sillä varsinaisten kasvustovaurioiden lisäksi pelaaminen kuluttaa viheriön kuitukerrosta ja tiivistää sen pintaa. Kuitukerroksen kuluminen tai puhkeaminen vaikeuttaa kevään hoitotöitä ja etenkin siementen itämistä. Hyvänlaatuinen kuitu suojaa siemeniä kuivumiselta ja pitää viheriön pinnan kasassa.

Viheriöpinnan tiivistyminen taas on kuin oven avaus sinilevälle. Levä iskee heti keväällä ja kovistakin torjuntayrityksistä huolimatta saattaa aiheuttaa ongelmia koko pelikauden ajan. Suurin syy leväongelmiin johtuu heikkokuntoisella kasvustolla liikkumisesta. Viheriöillä liikkumista sekä aikaisin keväällä että myöhään syksyllä joko kävellen tai koneella tulee ehdottomasti välttää. Heinän ollessa jäässä tai kuurassa on kenttä suljettava kävelyltä, koneella liikkumiselta ja pelaamiselta.